\

Hotline: 0378.175.153 - 0979.877.329

Công Ty Điện tử - Điện lạnh Sỹ Thắng

CS1. 47 Lý Tự Trọng. TP.VINH
CS2. 36 Nguyễn Thái Học. TP.VINH
CS3. 151 Trương Văn Lĩnh. TP.VINH

Thông tin liên hệ

Thành Phố Vinh - Nghệ An

CS1:47 Lý Tự Trọng. Thành Phố Vinh. Nghệ An
CS2: 36 Nguyễn Thái Học. Thành Phố Vinh. Nghệ An
CS3: 151 Trương Văn Lĩnh. Thành Phố Vinh. Nghệ An
Tel: 0979.877.329 - Hotline: 0378.175.153
Email:dienlanhhntmientrung@gmail.com

Chúng tôi luôn sẵn sàng

GoTop